Általános Szerződési feltételek utazási szolgáltatások közvetítéséről

Ezek a szerződési feltételek a bérbeadók / szervezők (továbbiakban „szolgáltató“) és a CASAMUNDO GmbH, Drehbahn 7, D-20354 Hamburg által közvetített ügyfelek közötti szállás-szolgáltatási szerződés megkötésének közvetítésére vonatkoznak. Ezen szerződési feltételeket kiegészítve kell alkalmazni a teljesítési kötelezett adott szerződési feltételeit.

1. Szerződéskötés
1.1 A telefonon keresztüli, elektronikus vagy írásbeli foglalási megbízásával Ön kötelező érvénnyel bízza meg a CASAMUNDO-t az utazásközvetítői megbízás megkötésére. Az ajánlat interneten keresztüli eljuttatásával az ügyfél a CASAMUNDO-nak egy kötelező érvényű ajánlatot tesz, az ügyviteli szerződés szabályai szerint. A CASAMUNDO fenntartja magának a jogot az ajánlatok elfogadására. Egy szerződés csak akkor jön létre, ha a CASAMUNDO vagy a szolgáltató az ügyfélnek írásban, telefonon vagy pedig e-mailen keresztül visszaigazolja a foglalást. Egy későbbi elállás (sztornó) esetén az ügyfelet elállási díj terhelheti.
1.2 Az ügyfél köteles a számára kézbesített foglalási visszaigazolás helyességét azonnal megvizsgálni, és a szervezőt, valamint a CASAMUNDO-t a hibákról értesíteni. A pontatlanságokra haladéktalanul utalni kell.

2. Felelősség
2.1 A szabályszerű közvetítésért a CASAMUNDO a rendes kereskedő gondossági kötelezettségével felel az ügyfélnek. A CASAMUNDO ezen szerződésből eredő felelőssége alapvetően csak egy biztosított tulajdonság hiánya, a főszolgáltatási kötelezettség megszegése, valamint a szerződési kötelezettségek egyéb módon történő megszegése esetén, kizárólag szándékosság vagy súlyos gondatlanság fennállásakor áll fenn. A CASAMUNDO felelőssége enyhe gondatlanság esetén a foglalt utazás értékének nagyságára korlátozódik, illetve csupán az előre látható és tipikus károkra. Mindez nem érinti a CASAMUNDO felróható magatartástól független törvényi felelősségét.
2.2 A CASAMUNDO kizárja az enyhe gondatlanságból eredő felelősségét, amennyiben ezek nem a szerződés lényeges kötelezettségeire, az élet, az emberi test vagy egészség megkárosításából eredő károkra, vagy pedig a biztosítékokra vonatkoznak. Ugyanez érvényes az általunk a teljesítéshez igénybe vett személyek kötelezettségszegésére vonatkozóan is.

3. Fizetés / Utazási dokumentumok
3.1 A bérleti díj kifizetése a bérbeadótól / szervezőtől függően számla, átutalás, terhelési megbízás vagy hitelkártya útján történik. Figyelembe kell venni, hogy a bérleti díj átutalásakor felmerülő esetleges (bel- illetve külföldi) bankköltségek nem terhelik a bérbeadót / szervezőt. A kívánt szálláshelyre vonatkozó lehetséges fizetési módokat a „fizetési módok“ pontnál találhatja a „foglalás“ oldalon.
3.2 Bankszámlájának vagy hitelkártyájának a megterhelése a foglalásnak a szervező általi elfogadásával történik.

4. Az útlevélre, vízumra, devizákra valamint az egészségügyi rendelkezésekre vonatkozó utalások
Valamennyi ügyfél köteles betartani az érvényes bel- és külföldi be- illetve kiutazásra vonatkozó, egészségügyi, útlevélre és vízumra vonatkozó rendelkezéseket.

5. Elállás / Módosítás (átírás)
Az ügyfél az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat a közvetítési szerződéstől és a foglalt utazástól (sztornó). Az elállásra irányadó időpont az elállási nyilatkozat megérkezése. Az ügyfélnek érdemes az elállási nyilatkozatát írásban / vagy pedig e-mailen keresztül elküldenie. Az elállás időpontjától valamint a szolgáltató szerződési feltételeitől függően az ügyfelet elállási díj terhelheti.

6. Biztosítás
Javasoljuk, hogy legalább az utazástól való elállás esetére vonatkozó költségbiztosítási szerződést kösse meg. Egy utazási betegbiztosítási szerződés megkötése Európán belül is ajánlott, mert kisebb balesetek is jelentős költségekkel járhatnak, amelyeket nem minden esetben vállalnak át az egészségbiztosítók.

7. Adatvédelem
Személyes adatainak védelmét nagyon komolyan vesszük. Az Ön személyére vonatkozó, tudomásunkra hozott adatok rögzítése, feldolgozása és használata a törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. Részleteket az adatvédelmi nyilatkozatunkban találhat.

8. Záró rendelkezések
8.1 Amennyiben a fenti feltételek közül valamelyik érvénytelen lenne, vagy érvénytelenné válna, a többi szerződési feltétel érvényessége ebben az esetben is változatlanul fennmarad. A szerződés, mint egész érvényessége érintetlen marad. A közvetített utazási szerződés érvénytelensége nem érinti a közvetítői szerződés érvényességét.
8.2 A használati feltételek megsértése, illetve ezek alapos gyanúja esetén CASAMUNDO bármikor jogosult arra, hogy az érintett ügyfelet kizárja ezen web-oldal és/ vagy ezen szolgáltatások használatából, amennyiben az addig végrehajtott foglalások lezárásra kerültek.
8.3 Ezekre a szerződési feltételekre a magyar jogszabályok vonatkoznak.
 

↑ fent 
My CASAMUNDO

Itt találja a saját listáját,
az utoljára megtekintett szállásokat és sok mást!

Ez a weboldal sütiket használ
Ez a weboldal sütiket használ. Ahhoz, hogy Önnek a legjobb szolgáltatást tudjuk nyújtani és elemezni tudjuk a weboldalunk használatát, valamint a személyre szabott reklámokhoz, szükség van a sütikre. Ezért kérjük, egyezzen bele a sütik használatába. A sütik használatáról részletes információt az adatvédelmi nyilatkozatunkban talál vagy kattintson a Nem-re, ha nem akarja őket használni. Ne jelenjen meg többet ez a figyelmeztetés.
Rendben, egyetértek.